ผึ้งโพรงฝรั่ง

Posts Tagged ‘ผึ้งโพรงฝรั่ง’

http://youtu.be/KwDiTaabofQ

โดยทั่วไปแล้ว ผึ้ง หมายถึง แมลงที่สามารถเก็บน้ำหวานจากดอกไม้เพื่อมาทำเป็นน้ำผึ้งเท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยผึ้งจะให้ความสำคัญกับธรรมชาติมาก นอกจากนี้ยังให้ความสวยงามกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผึ้งโพรงไทยและผึ้งโพรงฝรั่งที่จะมีความแตกต่างกันังนี้

ผึ้งโพรงไทย

สำหรับผึ้งโพรงไทยจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าผึ้งมิ้ม แต่จะเล็กกว่าผึ้งหลวง ซึ่งจะมีลำตัวเป็นสีน้ำตาลสลับกับสีเหลือง  เป็นปล้องๆ ที่ท้อง โดยทั่วไปแล้ว ผึ้งโพรงมักจะสร้างรังในโพรงไม้ในอาคารบ้านเรือนที่มิดชิดและมืด   เช่น ภายใต้หลังคา ส่วนลักษณะรวงรังของมันนั้นจะมีหลายรวงลงมาเรียงขนานกัน ซึ่งขนาดของรวงรังจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30-40 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเลี้ยงในหีบได้  แต่ผึ้งชนิดนี้ควรนำมาเลี้ยงในช่วงเวลาที่มีดอกเงาะ  ดอกทุเรียน  และดอกมะพร้าวบาน เพราะจะสามารถเก็บน้ำผึ้งได้หลายครั้ง  วิธีการเก็บน้ำผึ้งตามธรรมชาติที่ถูกวิธีนั้น  ควรคัดเฉพาะรังส่วนที่มีน้ำผึ้ง  และไม่ควรเผารังผึ้ง  เพราะจะทำให้ผึ้งตายหมดทั้งรัง

ผึ้งโพรงฝรั่ง

โดยทั่วไปแล้ว ผึ้งโพรงฝรั่งจะมีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงไทย  แต่จะเล็กกว่าผึ้งหลวง ซึ่งเป็นผึ้งที่ที่คนไทยมักจะนำมาจากต่างประเทศ  ดังนั้นบางครั้งจึงนิยมเรียกว่า ผึ้งพันธุ์ยุโรป,  ผึ้งพันธุ์อิตาเลี่ยน,  แต่สำหรับผึ้งพันธุ์ฝรั่ง คือ ผึ้งพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาและยุโรป  โดยจะมีลักษณะคล้ายผึ้งโพรงไทย คือ ชอบทำรังหลายๆ รวงห้อยลงมาขนานกันอยู่ตามโพรง  ตามซอกหิน  หรือตามอาคารที่ปิดมิดชิด  ต่อมาได้รับการนำมาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมทั่วโลก เนื่องจากเป็นผึ้งที่มีขนาดรังเหมาะสมกับการนำมาประยุกต์เลี้ยงให้เห็นผึ้งขนาดมาตรฐานได้พอดีและสามารถเก็บสะสมน้ำผึ้งได้ในปริมาณที่มากที่สุด  อีกทั้งยังมีนิสัยที่ไม่ดุเหมือนผึ้งหลวง และไม่ทิ้งรังง่ายเหมือนผึ้งโพรงไทยอีกด้วย

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก aopdb01.doae.go.th

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s